Expedition jorden: kapitel I-III, 2020-2024 

____________________________________________________________________

Videoverk 10:00 min, ljud, 7 bläckstråleprintar på bomullscanvas, uppspänt på kilram 

Konstruktioner (under konstruktion), 34x40 

Kan jag lita på dig?, 160x100 

Skyddsrummet, 145x100 

Portalen, 56x40 

Ett överlämnande (av människan), 125x100 

Nyfunna vänner, 75x100 

Leken, 100x125 


I fantasyäventyret reser karaktärerna mellan den dystopiska jorden och utopin för att dokumentera allt levande. Som kollegor ska flickan och vargen kidnappa en människa - ett utdelat uppdrag som får oväntade vändningar. 

Med Lisa Petterssons egna fotografier, 3D-grafik och animation skapar hon digitala fotografiska montage som inspireras av romantikens landskapsmålningar. I hennes universum vill hon belysa klimatförändringarna och bjuda in betraktaren till en verklighetsflykt. 

Videoverket visar lougglan i verklig skala och är riggad och animerad i 3D-programmet Blender. 
Expedition Earth: Chapter I-III, 2020-2024 

____________________________________________________________________

Videowork, sound, 7 archival pigment prints on cotton canvas stretched on frame 

Constructions (Under Construction), 34x40 

Can I Trust You?, 160x100 

Survivalists, 145x100 

The Portal, 56x40 

A Handover (of a Human), 125x100 

A New Friend, 75x100 

The Play, 100x125 


In this fantasy adventure, the characters travel between a dystopian Earth and a utopia on a quest to document all living things. As colleagues the girl and the wolf are tasked with kidnapping a human - a mission that takes unexpected turns. 

With Lisa Pettersson’s own photographs, 3D-graphics and animation, she creates digital photomontages inspired by paintings from the Romantic Period. In her universe she tries to bring attention to climate change and create an escape from reality for the viewer. 

The video shows the lynxowl in full size and is rigged and animated in the 3D-software Blender.